Vertellen in Vlaanderen

Vertellen in Vlaanderen brengt professionele vertellers, luisteraars, liefhebbers en organisaties samen om de kracht van vertellen in al zijn vormen te promoten en een stem te geven.

Vertellen in Vlaanderen is een centrale webstek waar je alles ontdekt over vertellen, vertelevenementen, vertelactiviteiten, actua en vertellers.

Vertellen in Vlaanderen streeft naar:

  • Sensibilisering rond vertelkunst, vertelkunde en de waarde van vertellen.
  • Informatie over vertellers, vertelevenementen, toepassingsgebieden van vertellen, de functies van verhalen en de maatschappelijke relevantie van een vertelcultuur.
  • Bevorderen van vertellen in verschillende vormen en gevarieerde toepassingen.
  • Ontwikkelen van een netwerk tussen organisaties en individuen met als doel expertise-uitwisseling, dialoog en imagoverbetering van de vertelkunst.